ساختار اسكلتي و عظلاني پا

3.4/5 - (40 امتیاز)

ساختار اسكلتي و عظلاني پا

 

پای انسان دارای ساختمان بسیار پیچیده‌ای است.

🔰هر دو پا از ۲۶ استخوان تشکیل شده‌است که توسط ۳۳ مفصل و بیش از ۱۰۰ عضله، رباط و زردپی به هم متصل می‌شوند.

🔰نحوه قرارگیری صحیح این اجزا باعث ایجاد قوسی طبیعی در کف پا می‌شود. این قوس باعث می‌شود وزن بدن شما هنگام راه رفتن در کل سطح پاهایتان پخش شود و در نحوه راه رفتنتان تاثیر زیادی خواهد داشت.

❎عضلات و رباطها باعث ميشوند اين استخوانها و مفاصل به صورت صحيح در كنار يكديگر قرار بگيرند و قوس عرضي و طولي كف پاي شخص را ايجاد كنند، كه اين قوس كف پا عامل تقسيم صحيح وزن بدن در كف پا و به دنبال آن راحتي شخص در فعاليت عادي زندگي ميباشد.

❌بنا به هر دليلي اگر عضلات و رباطهاي كف پا از استحكام و دوام كافي برخوردار نباشند و نتوانند قوس كف پارا برقرار كنند شخص مبتلا دچار مشكلات مختلفي خواهد شد.

ساختار اسكلتي و استخوان بندي كف پا

كف پا از ٢٦ استخوان ريز و درشت تشكيل شده است.
نحوه قرار گيري اين استخوان هارا ميتوان به ٣ دسته تقسيم كرد:

١- هيندفوت Hindfoot (انتهاي پا)

٢- ميدفوت Midfoot (ميانه پا)

٣- فورفوت Forefoot (جلوي پا)

به بررسي هر يك از اين سه قسمت ميپردازيم👇

 

ساختار اسكلتي و عظلاني پا

ساختار اسكلتي و عظلاني پا

 

🔰روز گذشته در خصوص ساختار اسكلتي و استخوان بندي كف پا
عرض شد كه كف پا از ٢٦ استخوان ريز و درشت تشكيل شده است.
نحوه قرار گيري اين استخوان هارا ميتوان به ٣ دسته تقسيم كرد:

١- هيندفوت Hindfoot (انتهاي پا)

٢- ميدفوت Midfoot (ميانه پا)

٣- فورفوت Forefoot (جلوي پا)

✅در ادامه به بررسي اين ٣ قسمت ميپردازيم👇

 

ساختار اسكلتي و استخوان بندي كف پا

١- هيندفوت Hindfoot👇

دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان های
🔹(تالوس Talus) و
🔹(پاشنه یا کالکانه Calcaneous)
را روی هم رفته هیندفوت Hindfoot یعنی پشت پا مینامند.

به عكسهاي زير توجه بفرماييد👇

 

 

ساختار اسكلتي و استخوان بندي كف پا

 

٢- ميدفوت Midfoot

🔰جلوتر از دو استخوان تالوس و كالكانه گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به آنها استخوان های تارس
Tarsal bones میگویند.
مجموعه این پنج استخوان را میدفوت Midfoot یا پای میانی هم مینامند. این پنج استخوان عبارتند از:

▪️استخوان کوبوئید Coboid : این استخوان در جلوی استخوان پاشنه و در قسمت خارجی کف پا قرار گرفته است.

▪️استخوان ناویکولر Navicular : این استخوان در جلوی تالوس و در قسمت داخلی کف پا قرار گرفته است.

▪️استخوان های کونئیفرم Cuneiform : اینها سه استخوان هستند که به آنها کونئیفرم های داخلی medial و خارجی Lateral و وسطی Intermediate میگویند. این سه استخوان در جلوی استخوان ناویکولر قرار گرفته اند.

🔰مجموعه این پنج استخوان 👆را میدفوت Midfoot یا پای میانی هم مینامند.

 

به عكسهاي زير توجه بفرماييد👇

 

 

ساختار اسكلت بندي كف پا

 

٣-فورفوت ForeFoot

▪️جلوتر از استخوان های تارس پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس Matatarsals میگویند و در واقع کف پا را میسازند.

▪️جلوتر از متاتارس ها انگشتان پا قرار دارند که هر کدام از آنها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) و به استخوان هر بند فالانکس Phalanges میگویند.

 

🔰مجموعه اين استخوان ها قسمتهاي جلويي پا يا فورفوتForefoot را تشكيل ميدهند.

 

به عكسهاي زير توجه بفرماييد👇

 

ساختار اسكلتي و عظلاني پا

ساختار اسكلتي و عظلاني پا