صافی کف پا و عوارض آنها

Rate this post

صافی کف پا و عوارض آنها

 

يكي از سوالات بسيار متداول مراجعين و مخاطبين مركز ما در خصوص انواع صافي كف پا است

 

يكي از سوالات بسيار متداول مراجعين و مخاطبين مركز ما در خصوص انواع صافي كف پا است.

دقت بفرماييد:

❌صافي كف پاي تمام انسانها در دنيا به دو دسته تقسيم ميشود:

 

📌١- صافي كف پاي سخت

Rigid Flat Foot

📌٢- صافي كف پاي انعطاف پذير

Flexible Flat Foot

🔰امروز و روزهاي آينده بررسي انواع صافي كف پا و عوارض آنها و روشهاي پيشگيري از اين عوارض خواهيم پرداخت.

 

 

صافی کف پا و عوارض آنها

صافی کف پا و عوارض آنها